Skip to content

Se Calmer: Musique Relaxante et Beaux Paysages – المدة: ساعتان و20 دقيقة.

249个webm音频只有微小的74kopus@50k(48000Hz)58.98MiB 250个webm音频只有微小的96kopus@70k(48000Hz)79.24MiB 140m4a音频只有小138k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)130.43mi B251webm音频只有小172k opus@160k(48000Hz)152.25Mi B160mp4256x144144p111kavc1.4d400c30fps视频只有45.14MiB 278webm256x144,144p134kwebm容器vp930fps视频仅限242webm426x240240p226kvp930fps视频只有154.77MiB133mp426x240240p245kavc1.4d401530fps视频只有93.92MiB243webm640x360360p462k vp930fps视频只有306.82MiB 134mp4640x360360p731kavc1.4d401e30fps视频只有303.19MiB 244webm854x480480p876kvp930fps视频只有572.92MiB135mp4854x480480p1410kavc1.4d401f30fps视频只有674.19MiB247webm1280x720720p2109kvp930fps视频只有1.20GiB 136mp41280x720p2817kavc1.4d401f30fps视频只有1.42GiB 248webm1920x1080,1080p4280kvp930fps视频只有2.18GiB137mp41920x1080p5252kavc1.64002830fps视频只有2.64GiB 271webm2560x14401440p10401kvp930fps视频只有6.66GiB313webm3840x21602160p19655kvp930fps视频只有15.00B18mp440x360360p609kavc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)613.71Mi B(最佳)