Skip to content

Relaxing Music, Healing Music, Reiki Music, Sleep Music, Spa, Study Music, Meditation Music, ☯2025 – المدة: 11 ساعة و55 دقيقة.

249webm音频只有115k opus@50k(48000Hz)255.29Mi B 250webm音频只有小133k opus@70k(48000Hz)340.44Mi B 140m4a音频只有小171k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)662.13mi B 251webm音频只有小198k opus@160k(48000Hz)670.10Mi B160mp4256x144p228k avc1.4d400c30fps视频只有377.11米 278webm256x144144p299k webm容器vp930fps视频仅242webm426x240p304k vp930fps视频只有560.21Mi B 133mp426x240p421k avc1.4d401530fps视频只有923.87米 243webm640x360360p523k vp930fps视频只有1.05gi 134mp4640x360360p900k avc1.4d401e30fps视频只有1.85gi 244webm854x480480p959k vp930fps视频只有1.91gi 135mp4854x480480p1520k avc1.4d401f30fps视频只有3.34gi 247webm1280x720720p2598kvp930fps视频只有4.63GiB 136mp41280x720p2945k avc1.4d401f30fps视频只有6.95gi 248webm1920x1080p4257kvp930fps视频只有8.32GiB 137mp41920x1080p5706k avc1.64002830fps视频只有13.71gi 18mp4640x360360p498k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.49Gi B22 mp4 1280×720 720p 1519k avc1.64001F 30fps mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)