Skip to content

Nature Sounds-Forest Relaxation-8Hours Relaxing Birds Singing-Meditation Birdsong -المدة:8ساعاتو19دقيقة.

249webm音频只有小89k opus@50k(48000Hz)170.33Mi B 250webm音频只有小103k opus@70k(48000Hz)220.11Mi B 251webm音频只有157k opus@160k(48000Hz)437.71Mi B 140m4a音频只有小159k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)462.83mi B 160mp4256x144p153k avc1.4d400c30fps视频只有85.39米133mp426x240p216k avc1.4d401530fps视频只有207.35米 278webm256x144144p235k webm容器vp930fps视频仅 242webm426x240p310k vp930fps视频只有290.19米 134mp4640x360360p448k avc1.4d401e30fps视频只有731.67mi B 243webm640x360360p454k vp930fps视频只有677.50Mi B 244webm854x480480p815k vp930fps视频只有2.31gi 135mp4854x480480p1154k avc1.4d401f30fps视频只有1.94gi 247webm1280x720720p1561k vp930fps视频只有4.05gi 136mp41280x720p2678k avc1.4d401f30fps视频只有5.20gi 18mp4640x360360p699k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.44Gi B 22mp41280x720p1615k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)