Skip to content

Gentle &Soothing Nature Sounds W/O Birds Singing Relaxation-Relaxing Meditation -المدة:8ساعاتو19دقيقة.

249WebM音频只有小80k opus@50k(48000Hz)155.99Mi B 250webm音频只有微小的92k opus@70k(48000Hz)206.40Mi B251webm音频只有140k opus@160k(48000Hz)422.90Mi B140m4a音频只有156k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)454.19米160mp4256x144p170k avc1.4d400c30fps视频只有242.49米 278webm256x144144p247k webm容器vp930fps视频仅 133mp4426x240p345k avc1.4d401530fps视频只有808.95米242webm426x240p346k vp930fps视频只有764.96mi 243webm640x360360p551k vp930fps视频只有1.42gi 134mp4640x360360p726k avc1.4d401e30fps视频只有2.12gi 244webm854x480480p855k vp930fps视频只有2.62gi 135mp4854x480480p1407k avc1.4d401f30fps视频仅4.19gi 247webm1280x720720p1595k vp930fps视频只有5.22gi 136mp41280x720p2330k avc1.4d401f30fps视频只有7.15gi 18mp4640x360360p737k avc1.42001E30fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)2.57Gi B 22mp41280x720p2173k avc1.64001F30fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)