Skip to content

4K White Forest -Calming River Sounds -Snowy Woods -Relaxing Winter Nature Video -Ultra HD -المدة:3ساعات.

249webm音频只有小66k opus@50k(48000Hz)60.86Mi B 250webm音频只有83k opus@70k(48000Hz)80.37Mi B 140m4a音频只有微型140k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)167.51Mi B 251webm音频只有153k opus@160k(48000Hz)164.25Mi B160mp4256x144p62k avc1.4d400c25fps视频只有19.47米133mp4426x240p92k avc1.4d401525fps视频只有37.86米 278webm256x144144p155k webm容器vp925fps视频仅 242webm426x240p165k vp925fps视频只有87.20米 134mp4640x360360p321k avc1.4d401e25fps视频只有150.65mi 243webm640x360360p383k vp925fps视频只有202.62Mi B 244webm854x480480p711k vp925fps视频只有422.50mi 135mp4854x480480p749k avc1.4d401e25fps视频只有420.98mi B 247webm1280x720720p1513k vp925fps视频只有1.10gi 136mp41280x720p1642k avc1.4d401f25fps视频仅1.02gi 248webm1920x1080p2765kvp925fps视频只有2.42GiB 137mp41920x1080p3513k avc1.64002825fps视频只有2.23gi 271webm2560x14401440p8710k vp925fps视频只有7.44gi 313webm3840x21602160p17705k vp925fps视频只有19.97gi 18mp4640x360360p395k avc1.42001E25fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)512.26Mi B 22mp41280x720p935k avc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)