Skip to content

4K HDR Enchanted Forest -Blackbird Singing -Springtime Bird Song -Relaxing Nature Video &Sounds -المدة:3ساعاتو15دقيقة.

249webm音频只有小66k opus@50k(48000Hz)77.50Mi B 250webm音频只有83k opus@70k(48000Hz)97.12Mi B 140m4a音频只有小141k m4a_dash容器mp4a.40.2@128k(44100Hz)181.37mi B251webm音频只有小144k opus@160k(48000Hz)180.49Mi B256m4a音频只有微型212k m4a_dash容器mp4a.40.5(24000Hz)273.30mi B 258m4a音频只有小400k m4a_dash容器mp4a.40.2(48000Hz)543.31mi B 160mp4256x144p72k avc1.4d400c25fps视频只有21.61米 133mp4426x240p144k avc1.4d401525fps视频只有43.90米 278webm256x144144p148k webm容器vp925fps视频仅 330webm256x144p HDR166k vp9.225fps视频只有81.16Mi B 242webm426x240p189k vp925fps视频只有124.16Mi B331 webm 426×240 240p HDR 298k vp9.2 25fps video only 120.97MiB 243webm640x360360p411k vp925fps视频只有216.14mi B134mp4640x360360p544k avc1.4d401e25fps视频只有128.42mi B332webm640x360360p HDR566k vp9.225fps视频仅287.62Mi B 244webm854x480480p772k vp925fps视频只有410.54mi B 333webm854x480480p HDR1012k vp9.225fps视频只有588.94mi B 135mp4854x480480p1337k avc1.4d401e25fps视频只有295.56mi B247webm1280x720720p1523k vp925fps视频只有977.75mi 334webm1280x720720p HDR2164k vp9.225fps视频只有1.51Gi B 136mp41280x720p2714k avc1.4d401f25fps视频只有678.98mi B248webm1920x1080p2745kvp925fps视频只有1.34GiB 335webm1920x10801080p HDR3856kvp9.225fps视频只有2.76GiB 137mp1920x1080p5059k avc1.64002825fps视频只有1.37gi 271webm2560x14401440p8781k vp925fps视频只有2.87gi 336webm2560x1440p HDR10861k vp9.225fps视频只有5.35GiB 313webm3840x21602160p17889k vp925fps视频只有19.74gi 337webm3840x2160p HDR24549k vp9.225fps视频只有27.98Gi B18mp4640x360360p405k avc1.42001E25fps mp4a.40.2@96k(44100Hz)567.82mi B 22mp41280x720p613k avc1.64001F25fps mp4a.40.2@192k(44100Hz)(最佳)