Home » 主题音乐 » 乡村音乐 » 渴望你-托马斯·瑞德。梅伦·莫里斯(LyricsKimrey‘sLetsPlays)

渴望你-托马斯·瑞德。梅伦·莫里斯(LyricsKimrey‘sLetsPlays)


– Duration: 3 minutes, 50 seconds.

249 WebM音频仅限短距离音频52 k作品@50k 1.36MiB250 WebM音频仅限短距离音频68k作品@70k 1.80MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 3.54MiB251 WebM音频仅限短跑音频136 k作品@160 k 3.57MiB160 MP4 256×144 144 p 16k avc1.4d400c 25 fps视频仅364.74KiB133 MP4 426×240 240 p 25k avc1.4d 4015 25 fps视频仅542.85KiB394 MP4 256×144 144 p 37k av01.0.00M.08 25 fps视频仅756.69KiB278 WebM 256×144 144 p 40k WebM容器VP 9 25 fps视频134 MP4 640×360 360 p 47k avc1.4d401e 25 fps视频仅943.04KiB395 MP4 426×240 240 p 53k av01.0.00M.08 25 fps视频仅997.56KiB242 WebM 426×240 240 p 77k VP9 25 fps视频仅1.14MiB135 MP4 852×480 480 p 81k avc1.4d401e 25 fps视频仅1.38MiB396 MP4 640×360 360p 95k av01.0.01M.08 25 fps视频仅1.69MiB397 MP4 852×480 480 p 136 k av01.0.04M.08 25 fps视频仅2.39MiB243 WebM 640×360 360 p 144 k VP 9 25 fps视频仅2.01MiB244 WebM 852×480 480 p 157 k VP 9 25 fps视频仅2.31MiB18 MP4 640×360介质256 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)7.01MiB(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*