Home » 主题音乐 » 乡村音乐 » 托马斯·瑞德-令人难忘的(抒情录影带)-托马斯·瑞德

托马斯·瑞德-令人难忘的(抒情录影带)-托马斯·瑞德


– Duration: 2 minutes, 39 seconds.

249 WebM音频仅限短跑音频60k作品@50k 999.99KiB250 WebM音频仅限短跑音频79k作品@70k 1.29MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 2.44MiB251 WebM音频仅限短距离音频150 k作品@160 k 2.55MiB394 MP4 256×144 144 p 96k av01.0.00M.08 25 fps视频仅1.51MiB278 个 webm 256 x 144 个,97 k 个 webm 容器,vp9 个 25fps 视频。160 MP4 256×144 144 p 110 k avc1.4d400c 25 fps视频仅1.33MiB395 MP4 426×240 240 p 198K av01.0.00M.08 25 fps视频仅2.73MiB242 WebM 426×240 240 p 220 k VP9 25 fps视频仅3.27MiB133 MP4 426×240 240 p 245 k avc1.4d 4015 25 fps视频只有2.51MiB396 MP4 640×360 360 p 347 k av01.0.01M.08 25 fps视频仅4.87MiB243 WebM 640×360 360 p 404 k VP 9 25 fps视频仅6.00MiB397 MP4 854×480 480 p 598 k av01.0.04M.08 25 fps视频仅8.35MiB134 mp 4640 x 360 360 p 623kavc 1.4d 401e 25fps 视频仅 6.51 MiB 。244 WebM 854×480 480 p 758K VP9 25 fps视频仅10.23MiB135 MP4 854×480 480 p 1186k avc1.4d401e 25 fps视频仅13.11MiB398 MP4 1280×720 720 p 1275k av01.0.05M.08 25 fps视频仅16.79MiB247 WebM 1280×720 720 p 1494k VP9 25 fps视频仅19.61MiB136 MP4 1280×720 720 p 2392k avc1.4d401f 25 fps视频仅25.03MiB248webm1920x10801080p2626kvp925fps视频仅33.84MiB。137 MP4 1920×1080 1080 p 3493k avc1.640028 25 fps视频仅44.47MiB271 WebM 2560×1440 1440 p 6675k VP9 25 fps视频仅72.12MiB313 WebM 3840×2160 2160 p 17029k VP9 25 fps视频仅200.08MiB18 MP4 640×360介质593 K avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)11.18MiB(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*