Home » 主题音乐 » 乡村音乐 » 凯恩·布朗(今夜秀现场直播吉米·法伦主演)凯恩·布朗

凯恩·布朗(今夜秀现场直播吉米·法伦主演)凯恩·布朗


– Duration: 3 minutes, 41 seconds.

249 WebM音频仅限短距离音频57k作品@50k 1.40MiB250 WebM音频仅限短跑音频75k作品@70k 1.84MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 3.40MiB251 WebM音频仅限短距离音频150 k作品@160 k 3.57MiB160 MP4 256×144 144 p 107 k avc1.4d400c 30 fps视频仅1.72MiB278 WebM 256×144 144 p 117 k WebM容器VP 9 30 fps视频242 WebM 426×240 240 p 220 k VP 9 30 fps视频仅3.89MiB133 MP4 426×240 240 p 237 k avc1.4d 4015 30 fps视频仅3.61MiB243 WebM 640×360 360 p 402 k VP 9 30 fps视频仅6.97MiB134 MP4 640×360 360 p 409K avc1.4d401e 30 fps视频仅6.53MiB135 MP4 854×480 480 p 616k avc1.4d401f 30 fps视频仅9.34MiB244 WebM 854×480 480 p 725k VP 9 30 fps视频仅10.68MiB136 MP4 1280×720 720 p 879k avc1.4d401f 30 fps视频仅14.87MiB247 WebM 1280×720 720 p 1398k VP 9 30 fps视频仅19.08MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2657k VP 9 30 fps视频仅53.61MiB137mp41920x10801080p3460kavc1.64002830fps视频仅52.98MiB。18 MP4 640×360介质571 K avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)15.00MiB(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*