Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 22个你不能错过的有结的精彩绝伦的黑客

22个你不能错过的有结的精彩绝伦的黑客


– Duration: 11 minutes.

249 WebM音频仅限短距离音频57k作品@50k 4.26MiB250 WebM音频仅限短跑音频76k作品@70k 5.66MiB140 m4a音频仅限破折号音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 10.35MiB251 WebM音频仅限短跑音频150 k作品@160 k 11.18 MiB278 WebM 144×144 144 144p 58k WebM容器VP 9 25 fps视频160 MP4 144 x 144 144 p 63k avc1.4d400b 25 fps视频仅4.58MiB242 WebM 240×240 240 p 135 k VP 9 25 fps视频仅9.40MiB133 mp4 240×240 240 p 140 k avc1.4d400c 25 fps视频仅9.21MiB243webm360x360360p285kvp925fps视频仅17.22MiB。134 MP4 360 360 360 p 358 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅23.61MiB244 WebM 480×480 480 p 480 k VP 9 25 fps视频仅31.23MiB135 MP4 480×480 480 480 p 678 k avc1.4d401e 25 fps视频仅44.47MiB247 WebM 720×720 720 p 968 K VP 9 25 fps视频仅62.98MiB136 MP4 720×720 720 p 1322k avc1.4d401f 25 fps视频仅86.17MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1912k VP9 25 fps视频仅112.17 MiB137 MP4 1080×1080 1080p 2465k avc1.640020 25 fps视频仅155.28MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 63.7MB18 MP4 360×360介质556k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)44.46MiB22 MP4 720×720 hd720 1206k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*