Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 十五个来自厨师的好主意,你不能错过

十五个来自厨师的好主意,你不能错过


– Duration: 19 minutes.

249 WebM音频仅限短距离音频61k作品@50k 7.24MiB250 WebM音频仅限短跑音频80k作品@70k 9.60MiB140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 18.17MiB251 WebM音频仅限短距离音频155 k作品@160 k 18.96MiB160 MP4 144×144 144 p 108 k avc1.4d400b 25 fps视频仅6.14MiB278 WebM 144×144 144 p 108 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 240×240 240 p 126 k VP 9 25 fps视频仅12.49MiB243 WebM 360 x 360 360 p 227 k VP9 25 fps视频仅19.62MiB133 MP4 240×240 240 p 239 K avc1.4d400c 25 fps视频仅13.72MiB244 WebM 480×480 480 480 p 425k VP 9 25 fps视频仅29.33MiB134 MP4 360 360 360 p 504K avc1.4d 4015 25 fps视频仅24.40MiB135 MP4 480×480 480 480 p 695 k avc1.4d401e 25 fps视频仅33.08MiB247 WebM 720×720 720 720p 825k VP9 25 fps视频仅为54.06MiB136 MP4 720×720 720 720p 949k avc1.4d401f 25 fps视频仅51.79MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1504k VP9 25 fps视频仅151.00MiB137 mp4 1080×1080 1080p 2419 k avc1.640020 25 fps视频仅169.24MiB43″””””””””””””””””””””””””””””””””””18 MP4 360×360介质382 K avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)53.72MiB22 MP4 720×720 hd720 498 k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*