Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 为孩子和他们的父母做14道可爱的食谱

为孩子和他们的父母做14道可爱的食谱


– Duration: 14 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频69k作品@50k 5.49MiB250 WebM音频仅限短跑音频90k作品@70k 7.26MiB140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 13.54MiB251 WebM音频仅限短跑音频175 k作品@160 k 14.29MiB160 MP4 144 x 144 144 p 110 k avc1.4d400b 25 fps视频仅6.13MiB278 WebM 144×144 144 144p 110 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 240×240 240 p 127 k VP9 25 fps视频仅10.96MiB243 WebM 360 x360 360 p 232 K VP9 25 fps视频仅18.36MiB133 mp 4240 x 240 p 320kavc 1.4d 400c 25fps 视频只有 13.94 MiB 。244 WebM 480×480 480 480 p 430 k VP 9 25 fps视频仅28.15MiB134 MP4 360 360 360 p 605k avc1.4d 4015 25 fps视频仅25.51MiB247 WebM 720×720 720 720p 854k VP9 25 fps视频仅为51.42MiB135 MP4 480×480 480 480 p 875k avc1.4d401e 25 fps视频仅34.96MiB136 MP4 720×720 720 p 1246k avc1.4d401f 25 fps视频仅53.41MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1537k VP9 25 fps视频仅129.33MiB137 MP4 1080×1080 1080p 4045k avc1.640020 25 fps视频仅163.00MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 76.25MB18 MP4 360×360介质458 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)47.96MiB22 MP4 720×720 hd720 639k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*