Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 27个巧妙的浴室黑客让你的生活更轻松

27个巧妙的浴室黑客让你的生活更轻松


– Duration: 9 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频63k作品@50k 3.54MiB250 WebM音频仅限短跑音频81k作品@70k 4.67MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 8.33MiB251 WebM音频仅限短距离音频159 k作品@160 k 9.26MiB278 WebM 144×144 144 144p 55k WebM容器VP 9 25 fps视频160 MP4 144 x 144 144 p 64K avc1.4d400b 25 fps视频仅2.97MiB242 WebM 240×240 240 p 133 k VP 9 25 fps视频仅6.35MiB133 MP4 240×240 240 p 139 k avc1.4d400c 25 fps视频仅5.43MiB243 WebM 360 x 360 360 p 243 k VP 9 25 fps视频仅11.26MiB134 MP4 360 360 360 p 358 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅13.45MiB244 WebM 480×480 480 480 p 442 k VP 9 25 fps视频仅19.47MiB135 MP4 480×480 480 480 p 658k avc1.4d401e 25 fps视频仅25.33MiB247 WebM 720×720 720 720p 856k VP9 25 fps视频仅38.53MiB136 MP4 720×720 720 p 1310k avc1.4d401f 25 fps视频仅47.35MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1510k VP9 25 fps视频仅67.31MiB137 MP4 1080×1080 1080p 2444k avc1.640020 25 fps视频仅83.42MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 42.26MB18 MP4 360 x 360介质423 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)27.23MiB22 MP4 720×720 hd720 865k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*