Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 15盏华丽的DIY灯具

15盏华丽的DIY灯具


– Duration: 9 minutes, 57 seconds.

249 WebM音频仅限短跑音频62k作品@50k 3.88MiB250 WebM音频仅限短跑音频82 k作品@70k 5.08MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 9.03MiB251 WebM音频仅限短距离音频159 k作品@160 k 9.87MiB278 WebM 256×144 144 p 99k WebM容器VP9 25 fps视频160 MP4 256×144 144 p 112 k avc1.4d400c 25 fps视频仅3.36MiB242 WebM 426×240 240 p 231 k VP 9 25 fps视频仅9.49MiB133 MP4 426×240 240 p 249 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅6.62MiB243 WebM 640×360 360 p 463 k VP 9 25 fps视频仅17.68MiB134 MP4 640×360 360 p 647k avc1.4d401e 25 fps视频仅16.40MiB244 WebM 854×480 480 p 822 K VP 9 25 fps视频仅30.37MiB135 MP4 854×480 480 p 1199 k avc1.4d401e 25 fps视频仅31.12 MiB247 WebM 1280×720 720 p 1736 k VP9 25 fps视频仅61.38MiB136 MP4 1280×720 720 p 2401k avc1.4d401f 25 fps视频仅57.69MiB248 WebM 1920×1080 1080 p 2988k VP9 25 fps视频仅为108.33MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 4485 k avc1.640028 25 fps视频仅99.07MiB43 Webm 640×360介质vp8.0前至128k 45.39MB18 MP4 640×360介质455 K avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)32.40MiB22 mp4 1280 x 720 hd 720 938 k avc 1.64001 Fmp4a. 40.2 @ 192 k(44100 Hz)(最佳) 。
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*