Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 24.使用旧事物的新方法

24.使用旧事物的新方法


– Duration: 11 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频58k作品@50k 4.18MiB250 WebM音频仅限短距离音频77k作品@70k 5.47MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 10.06MiB251 个 webm 音频只有 DASH 音频 150 kopus@ 160 k 10.77 MiB 。278 WebM 256×144 144 p 101 k WebM容器VP 9 25 fps视频160 MP4 256×144 144 p 103 k avc1.4d400c 25 fps视频仅3.72MiB242 WebM 426×240 240 p 211 k VP 9 25 fps视频仅9.99MiB133 MP4 426×240 240 p 228 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅7.99MiB243 WebM 640×360 360 p 399K VP9 25 fps视频仅21.75MiB134 MP4 640×360 360 p 516 k avc1.4d401e 25 fps视频仅15.94MiB244 WebM 854×480 480 p 739K VP9 25 fps视频仅37.32MiB135 MP4 854×480 480 p 1076k avc1.4d401e 25 fps视频仅32.25MiB247 WebM 1280×720 720 p 1383k VP9 25 fps视频仅为53.76MiB136 MP4 1280×720 720 p 1972 k avc1.4d401f 25 fps视频仅为52.25MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2518k VP9 25 fps视频仅94.81MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 2978k avc1.640028 25 fps视频仅81.76MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 52.13MB18 MP4 640×360介质417 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)33.07MiB22 MP4 1280×720 hd720 786K avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*