Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 15个可爱的圣诞工艺品孩子们会喜欢做

15个可爱的圣诞工艺品孩子们会喜欢做


– Duration: 10 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频74k作品@50k 4.36MiB250 WebM音频仅限短跑音频93k作品@70k 5.70MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 9.31MiB251 WebM音频仅限短距离音频167 k作品@160 k 10.92MiB160 MP4 256×144 144 p 112 k avc1.4d400c 25 fps视频仅3.92MiB278 WebM 256×144 144 p 121 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 426×240 240 p 226 k VP 9 25 fps视频仅9.57MiB133 m p 4426 x 240 p 297kavc 1.4d 4015 25fps 视频仅 7.63 M IB 。243 WebM 640×360 360 p 403 K VP 9 25 fps视频仅19.37MiB134 MP4 640×360 360 p 640 k avc1.4d401e 25 fps视频仅14.67MiB244 WebM 854×480 480 p 766 k VP 9 25 fps视频仅33.12MiB135 mp 4854 x 480 p 1208 k avc 1.4d 401e 25fps 视频只有 29.91 miB 。247 WebM 1280×720 720 p 1392k VP9 25 fps视频仅49.93MiB136 MP4 1280×720 720 p 2320 k avc1.4d401f 25 fps视频仅47.51MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2717k VP9 25 fps视频仅91.27MiB137 MP4 1920×1080 1080p 4321 k avc1.640028 25 fps视频仅80.02MiB43 Webm 640×360介质vp8.0前至128k 503MB18 MP4 640×360介质469 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)34.41MiB22 MP4 1280×720 hd720 775 k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*