Home » 主题音乐 » 乡村音乐 » Kip Moore-她是我的(音频)Kip Moore

Kip Moore-她是我的(音频)Kip Moore


– Duration: 3 minutes, 51 seconds.

249 WebM音频仅限短距离音频55k作品@50k 1.34MiB250 WebM音频仅限短跑音频73k作品@70k 1.79MiB140 m4a音频仅限短距离音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 3.57MiB251 WebM音频仅限短距离音频142 k作品@160 k 3.58MiB160 MP4 256×144 144 p 50k avc1.4d400c 30 fps视频仅1.11MiB278 WebM 256×144 144 p 66k WebM容器VP 9 30 fps视频133 MP4 426×240 240 p 120 k avc1.4d 4015 30 fps视频仅2.92MiB242 WebM 426×240 240 p 122 k VP 9 30 fps视频仅1.68MiB243 WebM 640×360 360 p 226 k VP 9 30 fps视频仅3.47MiB134 MP4 640×360 360 p 251 k avc1.4d401e 30 fps视频仅6.22MiB244 WebM 854×480 480 p 478 k VP 9 30 fps视频仅6.72MiB135 MP4 854×480 480 p 482 K avc1.4d401f 30 fps视频仅11.93MiB136 MP4 1280×720 720 p 1032 k avc1.4d401f 30 fps视频仅25.86MiB247 WebM 1280×720 720 p 1199 k VP 9 30 fps视频仅17.94MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2179 k VP 9 30 fps视频只有42.46MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 2794k avc1.640028 30 fps视频仅54.72MiB18 MP4 640×360介质362 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)9.98MiB(最佳)
, , ,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*