Home » 主题音乐 » 嘻嘻哈哈 » 质量控制,婴儿,大宝宝-“宝贝”(官方音乐录影带)质量控制VEVO

质量控制,婴儿,大宝宝-“宝贝”(官方音乐录影带)质量控制VEVO


– Duration: 3 minutes, 48 seconds.

249 WebM音频仅限短跑音频62k作品@50k 1.46MiB250网络音频仅DASH音频79kpush@70k1.90MiB。140 m4a音频仅限破折号音频130 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 3.51MiB251网络音频仅DASH音频151kpushops@160k3.66MiB。278 WebM 256×144 144 p 105 k WebM容器VP9 24 fps视频160 MP4 256×144 144 p 128 k avc1.4d400c 24fps视频仅2.70MiB242 WebM 426×240 240 p 226 k VP9 24 fps视频仅4.48MiB133 MP4 426×240 240 p 268 k avc1.4d 4015 24 fps视频仅5.89MiB243 WebM 640×360 360 p 403 K VP 9 24 fps视频仅7.17MiB134 MP4 640×360 360 p 581 k avc1.4d401e 24 fps视频仅10.90MiB244 WebM 854×480 480 480 p 751 k VP 9 24 fps视频仅11.64MiB135mp4854x480480p1190kavc1.4d401e24fps视频仅21.66MiB。247 WebM 1280×720 720 p 1347k VP 9 24 fps视频仅19.79MiB136 MP4 1280×720 720 p 2309 k avc1.4d401f24fps视频仅39.30MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2396k VP9 24 fps视频只有32.53MiB137 MP4 1920×1080 1080p 4410k avc1.640028 24 fps视频仅70.58MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 21.7MB18 MP4 640×360介质469k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)12.75MiB22 MP4 1280×720 hd720 1576k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*