Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 19件可口可乐工艺品

19件可口可乐工艺品


– Duration: 12 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频64k作品@50k 5.01MiB250 WebM音频仅限短跑音频84k作品@70k 6.62MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 11.34MiB251 WebM音频仅限短距离音频161 K作品@160 k 12.89MiB278 WebM 144×144 144 p 103 k WebM容器VP 9 30 fps视频160 MP4 144×144 144 p 108 k avc1.4d400b 30 fps视频仅3.97MiB242webm240x240p129kvp930fps视频仅9.06MiB。243 WebM 360 x 360 360 p 248 k VP 9 30 fps视频仅17.06MiB133 MP4 240×240 240 p 284 k avc1.4d400d 30 fps视频仅9.79MiB244 WebM 480×480 480 480 p 450 k VP 9 30 fps视频仅30.19MiB134 MP4 360 360 360 p 624k avc1.4d 4015 30 fps视频仅19.77MiB247webm720x720720p919kvp930fps视频仅53.12MiB。135 MP4 480×480 480 480 p 1085k avc1.4d401e 30 fps视频仅31.61MiB248 WebM 1080×1080 1080 p 1840 k VP 9 30 fps视频仅89.97MiB136 MP4 720×720 720 720 p 1994 k avc1.4d401f 30 fps视频仅50.02MiB137 MP4 1080×1080 1080p 4402 k avc1.640020 30 fps视频仅80.24MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 58.03MB18 MP4 360 x 360介质405 k avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)36.14MiB22 MP4 720×720 hd720 687 k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*