Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 你会让你知道一个人。

你会让你知道一个人。


– Duration: 12 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频69k作品@50k 4.72MiB250 WebM音频仅限短距离音频89k作品@70k 6.25MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 11.19MiB251 WebM音频仅限短距离音频164 k作品@160 k 12.29MiB160 MP4 256×144 144 p 112 k avc1.4d400c 25 fps视频仅4.17MiB278 WebM 256×144 144 p 133 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 426×240 240 p 220 k VP9 25 fps视频仅10.52MiB133 MP4 426×240 240 p 345 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅8.75MiB243 WebM 640×360 360 p 409K VP 9 25 fps视频仅21.53MiB134 MP4 640×360 360 p 703k avc1.4d401e 25 fps视频仅17.30MiB244 WebM 854×480 480 p 724k VP9 25 fps视频仅35.75MiB135 MP4 854×480 480 480 p 1262k avc1.4d401e 25 fps视频仅33.57MiB247 WebM 1280×720 720 p 1499k VP9 25 fps视频仅为56.22MiB136 MP4 1280×720 720 p 2429k avc1.4d401f 25 fps视频仅为55.48MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2652k VP9 25 fps视频仅100.62MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 4398k avc1.640028 25 fps视频仅90.74MiB43 Webm 640×360介质vp8.0前至128k 53.04MB18 MP4 640×360介质438K avc1.42001E mp4a.40.2@96k(44100 Hz)38.62MiB22 MP4 1280×720 hd720 756k avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(44100 Hz)(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*