Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 23个惊人的芭比娃娃黑客

23个惊人的芭比娃娃黑客


– Duration: 14 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频56k作品@50k 5.28MiB250 WebM音频仅限短跑音频74k作品@70k 6.96MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 13.00MiB171 WebM音频仅限短距离音频140 k Vorbis@128 k 12.56MiB251 WebM音频仅限短跑音频147 k作品@160 k 13.74MiB160 MP4 144 x144 144 p 92 k avc1.4d400b 25 fps视频仅4.79MiB278 WebM 144×144 144 p 107 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 240×240 240 p 129 k VP 9 25 fps视频仅10.95MiB133 mp4 240×240 240 p 231 k avc1.4d400c 25 fps视频仅12.64MiB243 WebM 360 x 360 360 p 234 k VP 9 25 fps视频仅为21.06MiB244 WebM 480×480 480 480 p 437k VP 9 25 fps视频仅37.50MiB134 MP4 360 360 360 p 465 K avc1.4d 4015 25 fps视频仅25.54MiB135mp4480x480480p772kavc1.4d401e25fps视频仅37.45MiB。247 WebM 720×720 720 720 p 853k VP9 25 fps视频仅61.69MiB136 mp4 720×720 720 p 1266k avc1.4d401f 25 fps视频仅为56.13MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1497k VP9 25 fps视频仅95.50MiB137 MP4 1080×1080 1080 p 1903k avc1.640020 25 fps视频仅81.07MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 40.07MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 66.98MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*