Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 15个想法擦拭钻孔墙。

15个想法擦拭钻孔墙。


– Duration: 6 minutes, 34 seconds.

249 WebM音频仅限短距离音频59k作品@50k 2.45MiB250 WebM音频仅限短距离音频77k作品@70k 3.24MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 5.96MiB251 WebM音频仅限短距离音频146 k作品@160 k 6.35MiB171 WebM音频仅限短距离音频150 k Vorbis@128 k 6.15MiB160 MP4 144 x144 144 p 76k avc1.4d400b 24 fps视频仅1.94MiB278 WebM 144×144 144 p 104 k WebM容器VP 9 24 fps视频242 WebM 240×240 240 p 124 k VP9 24 fps视频仅4.24MiB133 mp4 240×240 240 p 158 k avc1.4d400c 24fps视频仅4.32MiB243webm360x360360p228kvp924fps视频仅8.25MiB。134 MP4 360 360 360 p 327 K avc1.4d 4015 24 fps视频仅8.66MiB244 WebM 480×480 480 480 p 423k VP 9 24 fps视频仅14.40MiB135 MP4 480×480 480 480 p 575 k avc1.4d401e 24 fps视频仅13.94MiB247 WebM 720×720 720 720p 845k VP9 24 fps视频仅23.37MiB136 MP4 720×720 720 720p 1021 k avc1.4d401f 24 fps视频仅23.23MiB137 MP4 1080×1080 1080p 1402k avc1.640020 24 fps视频仅36.06MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1475k VP9 24 fps视频仅39.57MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 17.84MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 27.38MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*