Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 32名学校和文具黑客

32名学校和文具黑客


– Duration: 21 minutes.

249 WebM音频仅限短距离音频61k作品@50k 8.02MiB250 WebM音频仅限短跑音频82 k作品@70k 10.65MiB140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 19.88MiB251 WebM音频仅限短距离音频159 k作品@160 k 21.15MiB394 MP4 144×144 144 p 54k av01.0.05M.08 25 fps视频仅6.42MiB160 MP4 144×144 144 p 103 k avc1.4d400b 25 fps视频仅6.12MiB278 WebM 144×144 144 144p 113 k WebM容器VP 9 25 fps视频395 MP4 240×240 240 p 125 k av01.0.05M.08 25 fps视频仅12.70MiB242 WebM 240×240 240 p 125 k VP9 25 fps视频仅13.05MiB396mp4360x360360p225kav01.0.05M.0825fps视频仅22.03MiB。133 mp4 240×240 240 p 229 k avc1.4d400c 25 fps视频仅12.67MiB243 WebM 360 x360 360 p 233 k VP 9 25 fps视频仅20.09MiB397 MP4 480×480 480 480 p 405 k av01.0.05M.08 25 fps视频仅37.70MiB244 WebM 480×480 480 480 p 420 k VP 9 25 fps视频仅30.10MiB134mp4360x360360p425kavc1.4d401525fps视频仅22.14MiB。135 MP4 480×480 480 480 p 589 k avc1.4d401e 25 fps视频仅30.44MiB398mp4720x720720p791kav01.0.05M.0825fps视频仅75.28MiB。136 MP4 720×720 720 720 p 846k avc1.4d401f 25 fps视频仅45.86MiB247 WebM 720×720 720 720 p 850 k VP9 25 fps视频只有54.85MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1484k VP9 25 fps视频仅153.03MiB137 MP4 1080×1080 1080p 3146 k avc1.640020 25 fps视频仅160.23MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 58.22MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 86.63MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*