Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 25个舒适的DIY项目

25个舒适的DIY项目


– Duration: 14 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频74k作品@50k 5.71MiB250 WebM音频仅限短跑音频94k作品@70k 7.53MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 13.23MiB171 WebM音频仅限短距离音频145 k Vorbis@128 k 13.32MiB251 WebM音频仅限短距离音频169 k作品@160 k 14.73MiB160 MP4 256×144 144 p 111 k avc1.4d400c 25 fps视频仅4.99MiB278 WebM 256×144 144 p 144 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 426×240 240 p 219 K VP9 25 fps视频仅12.34MiB133 MP4 426×240 240 p 251 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅9.63MiB243 WebM 640×360 360 p 412 k VP 9 25 fps视频仅24.69MiB134 MP4 640×360 360 p 632 k avc1.4d401e 25 fps视频仅18.82MiB244 WebM 854×480 480 p 764 k VP 9 25 fps视频仅为42.11 MiB135 MP4 854×480 480 p 1240k avc1.4d401e 25 fps视频仅37.91MiB247 WebM 1280×720 720 p 1478k VP9 25 fps视频仅为68.48MiB136 MP4 1280×720 720 p 2254 k avc1.4d401f 25 fps视频仅62.97MiB248 WebM 1920×1080 1080 p 2650 k VP9 25 fps视频仅128.60MiB137mp41920x10801080p3514kavc1.64002825fps视频仅106.18MiB。18 MP4 640×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 43.96MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 64.34MB22 MP4 1280×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*