Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 为孩子们做15个有趣的测试和技巧

为孩子们做15个有趣的测试和技巧


– Duration: 14 minutes.

249 WebM音频仅限短跑音频67k作品@50k 5.83MiB250 WebM音频仅限短距离音频88k作品@70k 7.70MiB140 m4a音频仅限破折号音频128 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 13.07MiB251 WebM音频仅限短跑音频172 k作品@160 k 15.17MiB160 MP4 256×144 144 p 108 k avc1.4d400c 25 fps视频仅2.80MiB278 WebM 256×144 144 p 113 k WebM容器VP 9 25 fps视频242 WebM 426×240 240 p 206 k VP9 25 fps视频仅6.01MiB133 MP4 426×240 240 p 237 k avc1.4d 4015 25 fps视频仅4.50MiB243 WebM 640×360 360 p 378 K VP9 25 fps视频仅10.72MiB134 MP4 640×360 360 p 491 k avc1.4d401e 25 fps视频仅8.92MiB244 WebM 854×480 480 p 688 k VP 9 25 fps视频仅16.61MiB135mp4854x480480p924kavc1.4d401e25fps视频仅15.87MiB。247 WebM 1280×720 720 p 1397k VP9 25 fps视频仅26.78MiB136 MP4 1280×720 720 p 1701k avc1.4d401f 25 fps视频仅24.36MiB248 WebM 1920×1080 1080p 2575k VP9 25 fps视频仅51.91MiB137 MP4 1920×1080 1080 p 3170 k avc1.640028 25 fps视频仅41.35MiB18 MP4 640×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 34.43MiB43 Webm 640×360介质vp8.0前至128k 3972MB22 MP4 1280×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*