Home » 科学技术 » 奇趣手办 » 10次精彩的人生之旅

10次精彩的人生之旅


– Duration: 12 minutes.

249网络音频仅DASH音频64kpush@50k4.83MiB。250网络音频仅DASH音频82kpush@70k6.39MiB。140 m4a音频仅限短距离音频131 k m4a_dash容器mp4a.40.2@128 k 11.99MiB171 WebM音频仅限短距离音频149 k Vorbis@128 k 12.74MiB251 WebM音频仅限短距离音频158 k作品@160 k 12.70MiB394 MP4 144×144 144 144p 57k av01.0.05M.08 25 fps视频仅3.91MiB160 MP4 144×144 144 p 107 k avc1.4d400b 25 fps视频仅4.35MiB278 WebM 144×144 144 144p 111 k WebM容器VP 9 25 fps视频395 MP4 240×240 240 p 124 k av01.0.05M.08 25 fps视频仅8.34MiB242 WebM 240×240 240 p 128 k VP9 25 fps视频仅8.55MiB243 WebM 360 x 360 360 p 234 k VP 9 25 fps视频仅14.05MiB396 MP4 360×360 360 p 239 K av01.0.05M.08 25 fps视频仅15.01MiB133mp4240x240p380kavc1.4d400c25fps视频仅8.85MiB。397 MP4 480×480 480 480 p 423 k av01.0.05M.08 25 fps视频仅26.76MiB244 WebM 480×480 480 480 p 430 k VP 9 25 fps视频仅22.65MiB134 MP4 360 360 360 p 772 K avc1.4d 4015 25 fps视频仅16.25MiB247 WebM 720×720 720 720p 859k VP9 25 fps视频仅43.20 MiB135 MP4 480×480 480 p 948k avc1.4d401e 25 fps视频仅23.64MiB136 MP4 720×720 720 720 p 1301k avc1.4d401f 25 fps视频仅37.91MiB248 WebM 1080×1080 1080p 1508k VP9 25 fps视频仅114.53MiB137 MP4 1080×1080 1080p 4253 k avc1.640020 25 fps视频仅132.11MiB18 MP4 360×360介质avc1.42001E mp4a.40.2@96k 39.55MiB43 Webm 640×360介质vp8.0提前到128k 62.46MB22 MP4 720×720 hd720 avc1.64001F mp4a.40.2@192 k(最佳)
,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

*
*